E-poe tingimused


Kehtivad alates 20.06.2024

Päevareise ja reisiteenuseid sellel veebilehel loob ja haldab Carmen reisid 4Travel OÜ, registrikood 16688464. Kogu saidil viitavad terminid “meie”, Carmen reisid 4Travel OÜ-le. Carmen reisid 4Travel OÜ pakub seda veebisaiti, sealhulgas kogu sellelt saidilt saadaolevat teavet ja teenuseid teile, kasutajale, tingimusel, et nõustute kõigi siin toodud tingimuste, põhimõtete ja teadetega.
Meie saiti külastades ja/või meilt midagi ostes kasutate meie "teenust" ja nõustute järgima järgmisi tingimusi. Enne ühepäevareisi broneerimist lugege need teenusetingimused hoolikalt läbi. Saidi mis tahes osale sisenedes või seda kasutades nõustute järgima neid teenusetingimusi. Meie e-pood asub Voog-platvormil. Nad pakuvad meile veebipõhist e-kaubanduse platvormi, mis võimaldab meil oma tooteid ja teenuseid teile müüa.

Üldsätted
1.1. Veebilehel paldiskitravel.voog.com on Carmen reisid 4 Travel OÜ, registrikood teinud kättesaadavaks e-poe, mis on mõeldud reisiteenuste reaalajas ostmiseks.
1.2. Klient (“KLIENT”) kinnitab e-poe kasutamise ja ostu sooritamisega, et nõustub e-poe kasutustingimuste ja muu KLIENDI käsutusse antud teabega, sh sõlmib ostu-müügilepingu.
1.3. E-poest võivad oste sooritada ainult vähemalt 18-aastased ja teovõimelised isikud. Nende ostude eest vastutab isik, kelle pangakontot või krediitkaarti kasutatakse alla 18-aastase isiku nimel ostude sooritamiseks.
1.4 Nõustute mitte reprodutseerima, dubleerima, kopeerima, müüma, edasi müüma ega kasutama ühtegi Teenuse osa, Teenuse kasutamist ega juurdepääsu teenusele või kontaktidele veebisaidil, mille kaudu teenust osutatakse, ilma Carmen reisid 4Travel OÜ kirjaliku loata.

2. E-poe kasutamine

2.1. KLIENT kohustub kontrollima e-poe vahendusel edastatud andmeid ning vastutab edastatavate andmete õigsuse ning nende andmete esitamisel tehtud eksimusest põhjustatud kahju tekkimise ohu eest.

2.2. Tellimuse kinnitused ja muu vajalik info saadetakse KLIENDI poolt antud e-posti aadressile. Kui KLIENDI ei ole tellimuse kinnitust saanud 48 tunni jooksul pärast TEENUSTE eest tasumist, peab KLIENT sellest viivitamatult müüjat teavitama.
2.3 E-poest ostu sooritades peab KLIENT:
Valige päevareisiks soovitud kuupäev.
Sisestage reisijate arv ja vajadusel kinnitage, kas tegemist on laste või täiskasvanutega, või esitage muud teavet.
Kinnitage broneering.
Valige makseviis.
Kui makseviis on valitud, kontrollige broneeringu üksikasju ja tutvuge käesolevate kasutustingimustega. Kui kõik on korras ja KLIENT on käesolevate kasutustingimustega tutvunud, kinnita tellimus ja vajuta “Maksa”.
Tehke makse. Tellimuse kinnitus ja vajalikud kasutusjuhised saadetakse KLIENDILE e-posti teel.

KLIENT saab maksta:
kohe krediitkaardiga (VISA ja MasterCard);
Appel Pay või Google Pay kaudu.
Kaardiandmeid küsitakse SSL turvaprotokolli ning MasterCard SecureCode ja Verified by Visa turvaprogrammide abil, mis tagavad, et vahetatavale teabele ei pääse ligi ega muuda volitamata isikud.
Google Pay&Apple Pay on Internetis eelistatud makseviisid, kuna see on väga kiire ja turvaline. Pärast makse sooritamist suunatakse KLIENT GooglePay turvalisse keskkonda. Olemas on eeltäidetud maksekorraldus tasumisele kuuluva summaga. Tehingu autoriseerib KLIENDI pank.
KLIENDI poolt edastatud isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

3. Müügitingimused
3.1. Päevareiside ja ekskursioonide müügitingimused
3.1.1 KLIENDIL on õigus TEENUSTE kasutamise õigused üle anda kolmandale isikule, kui tema TEENUSTE kasutamine kinnitatud kuupäeval osutub võimatuks. Selleks peab KLIENT teavitama Carmen reisid 4Travel(bookings@4travelestonia.com) vähemalt 24 tundi ette muudatustest TEENUSTE kasutaja andmetes.
3.1.2 KLIENDIL on õigus e-poest ostetud teenustest ilma trahvita loobuda, teatades sellest Carmen reisid 4 Travelile kirjalikult (e-posti aadressil bookings@4travel.com) vähemalt 72 tundi ette. Carmen reisid 4Travel on kohustatud tagastama KLIENDI poolt tasutud summad hiljemalt 14 päeva jooksul TEENUSTE tühistamisest.

3.1.3 Carmen reisid 4Travel OÜ-l on õigus TEENUSED tühistada, kui selle põhjuseks on vääramatu jõud (nt merereiside korral tugev tuul, meretranspordivahendi tehnilised rikked vms, mille puhul see ei ole võimalik TEENUSTE pakkumiseks).
3.1.4 Carmen reisid 4 Travelil on õigus TEENUSED (päevareisid ja graafikujärgsed reisid) tühistada, kui reisile on registreerunud liiga vähe osalejaid. Sel juhul teavitatakse KLIENDI tühistamisest hiljemalt 24 tundi enne reisi algust.
3.1.5 Reisi ärajäämisel punktides 3.1.3. ja 3.1.4. Carmen reisid 4 Travel on kohustatud Kliendi poolt tasutud summad tagastama 14 päeva jooksul TEENUSTE tühistamisest.
3.1.6. KLIENT kohustub päevareisile ilmuma õigeaegselt, reisikirjelduses märgitud ajal ja reisikirjelduses märgitud kohtumispaika. KLIENDI hilinemisel või päevareisile õigel ajal mitteilmumisel TEENUSTE eest tasutud raha ei tagastata.
3.1.7. KLIENT ei tohi päevareisile haigena (nt nohu, köha või nohu vms) või purjus olles kohale tulla. Reisijuhil on õigus keelduda selgete haigusnähtudega või alkoholi tarvitamise tunnustega KLIENDI reisile või matkale lubamisest. Kui KLIENDILE keeldutakse reisil või matkal osalemisest sellistel põhjustel, siis TEENUSTE eest tasutud raha ei tagastata.

4. Maksetingimused
4.1. E-poe vahendusel TEENUSTE broneerimisel on KLIENT kohustatud tasuma vastava TEENUSE täishinna.
4.2. KLIENT tasub TEENUSTE hinna ja muud määratud summad Carmen reisid 4 Travelile valitud makseviisi kaudu. Internetipanga kaudu tasumisel loetakse makse sooritatuks summa laekumisel Carmen reisid 4Traveli pangakontole. Kaardimakse korral loetakse makse sooritatuks maksekinnituse saamisel.
Tellimuse kinnituskirja mittesaamisel tuleb KLIENDIL koheselt ühendust võtta Carmen reisid 4Traveliga.
4.3. Ei e-pood ega Carmen reisid 4Travel ei ole kohustatud KLIENDILE broneeritud TEENUSTE kohta kinnitust väljastama kuni täieliku makse sooritamiseni. Samas jääb KLIENT vastutavaks broneeritud TEENUSTE täishinna tasumise eest ka juhul, kui talle on väljastatud tellimuse kinnitus enne TEENUSTE eest täielikku tasumist.
4.4. TEENUSTE osaline või täielik kasutamata jätmine ei ole TEENUSTE tasu tagastamise aluseks.
4.5. Kõik maksed võetakse eurodes.

5. Pretensioonide esitamine ja KLIENDI taganemisõigus
Kui KLIENT leiab, et TEENUSED ei vasta Carmen reisid 4 Traveli poolt kehtestatud tingimustele, peab KLIENT sellest viivitamatult Carmen reisid 4 Traveli teavitama. Kui lahendust ei leita, tuleb juhtumi kohta esitada kirjalik kaebus esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) päeva jooksul KLIENDI juhtumist teadasaamisest arvates. Kirjalik pretensioon tuleb esitada ja saata aadressil bookings@4travelestonia.com . Kõik nõuded, mida selleks tähtajaks ei esitata, loetakse aegunuks.

6. Konfidentsiaalsus
6.1. Carmen reisid 4Travel ei avalda KLIENDI isikuandmeid, mis on Carmen reisid 4 Travel OÜ-le teatavaks saanud KLIENDI e-poe kasutamise käigus, välja arvatud juhul, kui avaldamine toimub KLIENDI nõusolekul või andmete avaldamise kohustusel või õigusel õigusaktide või käesolevate kasutustingimuste tõttu. Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Carmen reisid privaatsuspoliitikaga.
6.2 Carmen reisid 4 Travel on teie isikuandmete vastutav töötleja, Carmen reisid 4 Travel jagab neid maksete tegemiseks vajalikke isikuandmeid Voog Pay volitatud töötlejale ja teenuste osutamiseks.
Carmen reisid 4 Travel kontaktandmed e-poe kasutamisega seotud küsimustes:
Carmen reisid 4 Travel OÜ, E-posti aadress: bookings@4travelestonia.com.