Projektid

Projekti nimi
Kogupere looduselamus
Väljasõit mööda Saue valla mõisaparke 
Saue, Hüüru ja Kumna 

Projekti eesmärk on uue algatuse ellukutsumine Saue valla loodust, mõisaparke ning maastikuarhitektuuri objekte tutvustava marsruudi väljatöötamine ja sellel vastava õppereisi läbiviimine.
Projekti toetas Saue vald. Eesti maastikuarhitektuuri ajaloos on mõisaparkidel suur roll – nad on vanimad praegu maastikus loetavad ajaloolised, esteetika ja valitsenud ideoloogiate vaimus kujundatud paigad, millega tasemelt võrdväärset meil järgenvast ajaloost leida polegi Kadi Karro.

Eesti ajaloolised pargid on läbi teinud põhjaliku muutuse. Algse regulaarse baroki vahetas välja vabakujuline still, tihtipeale ümberkujundamise teel ning selle tulemusena tekkis nn segastiil mis on Eesti parkide põhimuster. 

Gustav Vilbaste järgi jaotus park 19.sajandil väikseks intiimpargiks ja suureks metsapargiks. Mõisaanlambli tuumikkusse rajati pehoonega seotud ruumiosa, mis übritseti kivimüüriga, mida omakorda piirasid alled või puuderead. Peahoone ees ja taga laiusid muruväljakud, kus kasvasid taimed ja looklesid teed. Kaugemale mõisa tsentrist rajati metsapark, kus olid looklevad, maastiku iseloomu järgivad teerajad, mida kasutati jalutamiseks ja ratsutamiseks.
08.10.22 väljasõidul välja valitud sügisest maastikuparki iseloomustavad laulud olid järgmised:

https://www.youtube.com/watch?v=6Z-uEKKXTWU

Kes viis öösel lehed - Emily Selter ja Tarmo Selter 

TARTU ÜLIKOOLI KAMMERKOOR "Põhjavaim"

https://www.youtube.com/watch?v=JXY6N-SaRMI 

VIVALDI "The Four Seasons" - Autumn

https://www.youtube.com/watch?v=Q8AN0jWNrJA